Voltijd Tailor Professional

2-jarige voltijdopleiding associate degree

De 2-jarige voltijdopleiding Tailor Professional is een praktijkgerichte vakopleiding op hbo-niveau (associate degree, niveau 5).

 

Het onderwijs is ingericht op basis van een op ambachtsprincipes ontwikkeld onderwijstraject. Het traditionele Leermeester – Gezel – Leerling systeem is vertaald naar het huidige onderwijs van de opleiding Tailor Professional. Kenmerkend is de grote nadruk op de student als maker, het leren vervaardigen van complexe kledingstukken en het kunnen werken in een grote mate van zelfstandigheid. Volledige techniekbeheersing, oog voor een hoge mate van perfectie en het streven naar een uitmuntende kwaliteit in het coupeursvakmanschap zijn belangrijke eigenschappen van de ambachtelijke vakspecialist.

Je studeert af binnen de gekozen specialisatie dames- of herencoupeur, mits de minimale groepsgrootte dat toe laat.

HBO Drechtsteden / HBO Academy en ROC van Amsterdam - Flevoland realiseren samen met de Stichting Meesteropleiding Coupeur deze unieke opleiding.

Deze opleiding is vanaf het schooljaar 2023-2024 officieel geaccrediteerd, waardoor je studiefinanciering kunt aanvragen. Het collegegeld van € 7.150 per jaar blijft wel bestaan.

De opleiding

Ambacht, vakmanschap & specialisatie.

Met de opleiding Tailor Professional ontwikkel je je tot een hoog niveau op het gebied van het coupeursvakmanschap.

De focus ligt op het kunnen vervaardigen van het eenmalige of eerste kledingstuk, zoals bijvoorbeeld een uniform, couturestuk, kostuum voor theater/dans/tentoonstelling, gelegenheidskleding, eerste proefmodel van een mode-ontwerp.

Je studeert twee jaar lang op de ateliers van Meesteropleiding Coupeur. Je werkt met historische en hedendaagse vakkennis en vaardigheden aan steeds complexere opdrachten, kledingstukken. En je verwerft inzicht in het coupeursvak, de beroepsmogelijkheden en de rol die je als coupeur binnen een atelier, met een opdrachtgever of met een klant inneemt.

De opleiding is gericht op vakmanschap; het kleermakersambacht staat centraal in de opleiding.

Daarnaast is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, kennis van het werkveld, het doen van onderzoek en de betekenis van de coupeur in de huidige veranderende modepraktijk.

Je wordt opgeleid voor het werkveld van couture, mode, opvoeringskunsten, musea en gelegenheidskleding. Je wordt een volwassen partner in het samenwerken met de ontwerper, couturier, artdirector, conservator of kan werken voor de individuele klant.

Als afgestudeerde Tailor Professional sta je met beide voeten in de praktijk, behoud je het overzicht, verbind je mensen en middelen en koppel je daarmee denken aan doen.

Voor wie is de opleiding bedoeld? De opleiding Tailor Professional biedt aan huidige mbo- studenten Mode-maat/Fashion Tailor niveau 4 én aan de getalenteerde autodidact de mogelijkheid een hogere kwalificatie (niveau 5) te verwerven in het coupeursvakmanschap.

 

Je voldoet aan de eisen om toegelaten te worden tot onze voltijdopleiding als je een afgeronde mbo niveau 4 Modemaat Specialist / FashionTailor of gelijkwaardige opleiding op dit mbo-niveau hebt. Een havo of vwo-      diploma gecombineerd met bewijsbaar talent behoort ook tot de mogelijkheden om toegelaten te worden.

Er is altijd sprake van een toelatingsprocedure bestaande uit een intakegesprek en toelatingsproef.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor mensen van 21 jaar en ouder via de 21+ toets. Kijk
op https://www.hbodrechtsteden.nl/infowijzer-21-plus

Wil je graag in aanmerking komen voor een plaats in de opleiding of heb je hier nog vragen over? Neem dan contact op met info@meesteropleidingcoupeur.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Vorm van de opleiding

Tailor Professional is een fulltime opleiding. Je brengt vijf hele dagen per week door op school.

Het werken – maken - en studeren in de ateliers van de opleiding is de basis van de gehele studie.
De begeleiding door vakdocenten is in het eerste studiejaar intensief. Naarmate de studie vordert dien je steeds meer zelfstandig te werken en zelfstandig te studeren. En krijg je complexere opdrachten onder handen.

In het tweede studiejaar werk je anderhalve module (15 weken)  in de vorm van een stage in de praktijk op een atelier naar keuze. Dit atelier dien je te kiezen in lijn met je persoonlijk beoogde vakspecialisatie en professionalisering.

Kledingstukken vormen het centrum van integrale opdrachten, waarbinnen aanverwante zaken als onderzoek doen, verslaglegging, patroontekenen, maatnemen, kennis van beroepspraktijk, planning etc. worden behandeld.

Daarnaast vormen het oefenen van technieken, kennisvakken, praktijkbezoeken, workshops en lezingen onderdeel van het programma.

Wat ga je in de opleiding Tailor Professional leren?

Tijdens de opleiding leer je:

1) complexe coupeurtechnische oplossingen te

bedenken, te ontwikkelen en uit te proberen om hiermee

2) de ontwerpconcepten van de couturier, artdirector,

opdrachtgever of klant naar waarde en op kwalitatief

hoogstaand niveau te realiseren

3) sturing te geven aan de uitvoering van

coupeursopdrachten

4) als coupeur onderzoek te doen naar nieuwe of

innovatieve ontwikkelingen van coupeurstechnieken,

materialen en methoden

5) jezelf als coupeur aan te sturen en doorlopend

verder te ontwikkelen.

 

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De opleiding Tailor Professional bestaat uit 8 modules van elk 10 weken (per jaar 4 modules, tezamen 2 jaar).

 

De opleiding is opgebouwd uit een aantal hoofdpijlers:

Embodied Skills: technische vaardigheden

Het ambachtelijk werken;

Hand-, machine-, constructie-, bewerkings- en afwerkingstechnieken;

Kledingstukken basistechnieken op basis van ambachtelijk vakmanschap;

Logboek & Portfolio ontwikkeling.

Materiaalkennis.

Het kunnen maken van o.a. perfecte basiskledingstukken zoals een blouse, rok, gilet en pantalon.

Patroontekenen

is geïntegreerd in de opleiding. Het curriculum is gericht op het kleermaken en niet specialistisch op patroontekenen. Alle patroontekenlessen staan in relatie met de curriculumkledingstukken en het kunnen maken op maat op een model, klant of mannequin.

Dames/heren Specialisatie

Specialisatie heren- of dames coupeurstechnieken. Na de eerste module kies je voor de heren- of dames-specialisatie, mits de minimale groepsgrootte dat toelaat.

Historische context

Onderzoek historisch coupeursvakmanschap.

Complexe coupeursvraagstukken aan de hand van historische kledingstukken.

Voorbeelden zijn o.a. een historisch overhemd, historische onderkleding, korset, gilet en pantalon.

Kostuumgeschiedenis afgestemd op het vakmatig kunnen analyseren van historische kleding.

Contemporaine context

Onderzoek creatief coupeursvakmanschap.

Complexe coupeursvraagstukken uit de beroepspraktijk van couture/mode.

 

Voorbeelden zijn de tailleur, cocktailjurk, colbert en smoking.

 

Kostuumgeschiedenis afgestemd op het vakmatig kunnen analyseren van mode.

Ondernemen en Organiseren

Onderzoek van de beroepspraktijk;

Aanstuurder (executant) in uitvoeringstrajecten;

Zelfstandig en autonoom kunnen werken.

Persoonlijke & Professionele Ontwikkeling

Reflectie;

Feedback geven en ontvangen;

Vakkundige communicatie;

Onderzoek naar de beroepsrollen van de coupeur;

Stage; specialisatie door praktijkervaring in een atelier in het werkveld;

Projectmatig kunnen werken.

Ontwerpen

behoort niet tot de opleiding. Expliciet onderdeel van de opleiding is wel het interpreteren van kledingontwerpen naar technische uitvoering. Hier hoort ook het samenwerken met ontwerpers en artdirectors bij.

Het eindexamen

Je studeert af met een Eindexamenproject. Met dit project bewijs je jouw kennis en vaardigheden in een meesterstuk. Dit is een outfit die moet worden nagemaakt. Het eindwerk voldoet aan een door de opleiding gestelde moeilijkheidsgraad.

Met een grote mate van zelfstandigheid, met de inzet van creërend constructief en theoretisch onderzoek weet je een complex kledingstuk/outfit op maat van een paspop te vervaardigen.

Kwaliteit

Alle leermeesters en vakdocenten verbonden aan de opleiding werken in de praktijk en hebben ruimschoots ervaring in het coupeurswerkveld.

Diploma

Ben je geslaagd voor deze opleiding, dan ontvang je het diploma Tailor Professional van HBO Drechtsteden / HBO Academy.

Beroepen

Als gespecialiseerde coupeur werk je samen met of voor opdrachtgevers in de beroepspraktijk van couture, commerciële mode, opvoeringskunsten, musea, gelegenheidskleding. Dat kan zijn de couturier, de ontwerper, de artdirector, conservator, het instituut. Tot en met de individuele klant.

Dit kan een functie zijn binnen het atelier van een merk, ontwerper, organisatie, maar ook als zelfstandige coupeur kan je op freelance basis met opdrachtgevers aan de slag.

In de commerciële modepraktijk speel je als gespecialiseerde coupeur een rol in het ontwikkelen van de eerste sample, de toile, van een nieuw ontwerp. Of ben je een sparringpartner in het ontwikkelen van een bespoke mode-aanbod.

Kenmerkend aan het ambachtelijke vakmanschap is dat alle werkervaringen in de praktijk (ook ná de opleiding) zorgdragen aan meer verdieping in het vak en bijdragen aan het doorgroeien tot een specialist op meesterniveau.

Met de opleiding Tailor Professional is een stevige en unieke basis gelegd voor dit doorlopend verder leren en ontwikkelen in het vak.

Studiebelasting

Je werkt en studeert 40 uur per week, 5 dagen, in de ateliers van Meesteropleiding Coupeur.

Tijdens de eerste modules van het traject is de begeleiding door vakdocenten hoog. Vanaf module 2 heb je ook minimaal 1 tot 3 uur per dag zelfstandig werken. Dat kan in het tweede studiejaar oplopen tot 6 uur zelfstandig werken en studeren op de ateliers van de opleiding.

Naast de verplichte lesstof schrijf je een persoonlijk ontwikkelplan met doelen die je wilt bereiken tijdens het opleidingstraject en bouw je een portfolio op met bewijzen van jouw ontwikkeling.

Ook maak je een logboek waarin je zelf al je geleerde vakkennis weet vast te leggen en te registreren. Op deze manier ontwikkel je een persoonlijk naslagwerk dat altijd later weer ingezet kan worden in de praktijk.

Je hebt coaching gesprekken en je presenteert regelmatig je eigen voortgang aan docenten en medestudenten.

De stage in een atelier naar keuze wordt ook begeleid en is er sprake van een werkbezoek.

Startdatum

De eerste lesdag vindt plaats op maandag 28 augustus 2023. Einddatum van de opleiding is in de zomer van 2025. 

Locatie (onder voorbehoud)

Meesteropleiding Coupeur Amsterdam

Jan Maijenstraat 11 – 15

1056 SE AMSTERDAM

020 – 820 1153

Lesdagen en Tijden

De lessen vinden dagelijks, maandag tot en met vrijdag, plaats van 9.00 tot 17.00 uur. We verwachten dat je om 8:30 uur aanwezig bent.

Toelating

Om je te kunnen inschrijven is er eerst sprake van een toelatingsprocedure. Deze bestaat uit twee onderdelen, een intakegesprek en een toelatingsproef.

Hiermee beoordelen we het startniveau van elke beginnende student. En kunnen we ook adviezen geven m.b.t. het geconstateerde niveau.

Aan de hand van zelfgemaakte kledingstukken of andere producten waarin kleermakerstechnieken zijn toegepast heb je een intakegesprek. In dat gesprek wordt je werk door een vakdocent bekeken en met je besproken. Naast het gesprek en het door ons te beoordelen werk bespreken we ook je motivatie voor de studie en plannen voor de toekomst. Er bestaat vanzelfsprekend de mogelijkheid om zelf vragen te stellen.

Als het intakegesprek succesvol is verlopen volgt een tweedaagse toelatingsproef. Onder begeleiding van een docent werk je twee dagen aan een kledingstuk. Hieraan kunnen we je aanpak, werkwijze, techniekbeheersing, dialoog met de docent, snelheid en andere zaken afleiden. Na afloop van de proef worden het werkproces en het gemaakte resultaat met je besproken. Op basis van het gesprek en de proef volgt het advies voor inschrijving.

Groepsgrootte
Er worden maximaal 25 studenten toegelaten.

Prijzen

Het collegegeld voor de opleiding die begint op 28 augustus 2023 bedraagt € 7.150 per jaar.  

De factuur wordt doorgaans voor de start van het studiejaar verstuurd door HBO Drechtsteden.  De factuur (geheel of per termijn) moet voldaan zijn bij de start van het schooljaar of de opleiding. Betaling in termijnen is mogelijk. HBO Drechtsteden hanteert maximaal 4 termijnen per studiejaar.

Houd rekening met een bijkomend bedrag in jaar 1 en jaar 2.

-       Jaar 1: Literatuur € 400, materiaalkosten € 350 en borg € 50.

-       Jaar 2: Materiaalkosten € 350.

Genoemde kosten voor literatuur en materiaal zijn onder voorbehoud.

Alle reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de student.

 Meer informatie over kosten en betalingen vind je op:

https://www.hbodrechtsteden.nl/opleiding/tailor-professional?content=education_tab_cost

Aanmelden

Aanmeldingen voor de 2-jarige voltijdopleiding lopen uitsluitend via HBO Drechtsteden.  

https://www.hbodrechtsteden.nl/opleiding/tailor-professional

De aanmelding is in deze fase nog niet definitief. We nodigen je uit voor een intakegesprek en het doen van een toelatingsproef. Na een succesvolle afronding van de toelatingsproef wordt je aanmelding door HBO Drechtsteden omgezet in een definitieve inschrijving.

Vragen over de toelatingsprocedure kun je stellen via info@meesteropleidingcoupeur.nl

PERSBERICHT: Krachten bundelen voor de nieuwe generatie coupeurs

Vakmanschap van het hoogste niveau

Meesteropleiding Coupeur is hét voorbeeld als het gaat om verdiepend vakmanschap, ofwel vakmanschap op een hoger niveau. Streven naar perfectie, aandacht voor detail en kwaliteit… alles om te komen tot dat perfect gemaakte kledingstuk. Al eerder ging de Stichting Meesteropleiding Coupeur een nauwe samenwerking aan met het ROC van Amsterdam en HBO Drechtsteden. Dit resulteerde in een nieuwe geaccrediteerde 2 jarige Ad-opleiding én een nieuw ontwikkeld mhbo-traject tot Tailor Professional.

De Stichting Meesteropleiding Coupeur en haar opleidingen houden nu op te bestaan maar het verdiepende vakmanschap blijft behouden. Onder de vlag van het ROC van Amsterdam en HBO Drechtsteden worden met het mhbo- en Ad-traject twee nieuwe vakmanschapsopleidingen vormgegeven. Bij deze opleidingen worden de kennis, het netwerk en een aantal goederen van Meesteropleiding Coupeur ingezet. Op 12 april tekenden de drie partijen de officiële overeenkomst.

Klik om meer te lezen.

Meesteropleiding Coupeur sluit haar deuren

... maar de vakmanschapsopleiding wordt in een nieuwe vorm voortgezet door HBO Academy.

Informatie en vragen over de voltijdopleiding Tailor Professional: info@hbo-academy.nl 

www.hbo-academy.nl

Vragen over financien/administratie van Meesteropleiding Coupeur:

ariaan.witteveen@gmail.com

Meer nieuws