Toelatingsprocedure

Het toelatingsexamen bestaat uit een intakegesprek en toelatingsproef

De Meesteropleiding Coupeur heeft een toelatingsexamen waarin wordt vastgesteld of de kandidaat het basisvakmanschap op het gewenste niveau beheerst en beschikt over het nodige talent en de juiste motivatie en communicatie.

Het toelatingsexamen bestaat uit een intakegesprek en een toelatingsproef van twee dagen in de ateliers van Meesteropleiding Coupeur waarin de kandidaat-student zelfstandig (onder begeleiding van een vakdocent) een kledingstuk vervaardigt.

1.     HET INTAKEGESPREK

 Na je bezoek aan onze open ateliers en na je aanmelding voor de opleiding nodigen we je uit voor een intakegesprek.  Deze gesprekken vinden live plaats op de locatie van Meesteropleiding Coupeur. Tijdens het intakegesprek spreek je met de onderwijscoördinator en bureaumanager. Het gesprek duurt ongeveer een half uur.

Data intakegesprekken (30 minuten, tijd volgens afspraak):

1.         Dinsdag 17 januari 2023           vanaf 9:00 uur

2.         Dinsdag 7 februari 2023            vanaf 9:00 uur

3.         Dinsdag 7 maart 2023               vanaf 9:00 uur

4.         Dinsdag 11 april 2023               vanaf 9:00 uur

5.         Dinsdag 9 mei 2023                  vanaf 9:00 uur

6.         Dinsdag 30 mei 2023                vanaf 9:00 uur

7.         Dinsdag 6 juni 2023                  vanaf 9:00 uur

Wat neem je mee?

1. Recent gemaakte kledingstukken (minimaal 3 en maximaal 5 stuks) of ander relevant werk die tonen dat je geschikt bent voor het coupeurschap;

(2). Eventueel patronen van je werk;

(3). Eventueel portfolio: foto’s, schetsen en/of ontwerpen.

Zorg dat daarbij in ieder geval één kledingstuk zit waarover je zelf tevreden bent en één kledingstuk waarover je minder of helemaal niet tevreden bent. Dit omdat we het belangrijk vinden dat je iets kunt vertellen over het proces en je verbeterpunten.

Tijdens het intakegesprek kijken we o.a. naar het niveau van het meegebrachte werk, je naaitechnieken en details van de kleding. Je kunt ook vragen verwachten en zelf vragen stellen, ook als er zaken nog onduidelijk zijn. We letten tijdens het gesprek ook op de manier waarop je over je werk kunt vertellen, hoe je jezelf

presenteert en je motivatie. Je krijgt de uitslag direct mondeling te horen. Bij een positieve uitslag mag je deelnemen aan de  toelatingsproef. Bij een negatieve uitslag krijg je hier een schriftelijke bevestiging van met eventueel ook adviezen voor verdere ontwikkeling.

 

2.     DE TOELATINGSPROEF

Data toelatingsexamens: 2 dagen van 9:00 tot 17:00 uur op school           Evaluatiegesprekken

1.         Maandag 27 en dinsdag 28 februari 2023 (voorjaarsvakantie)                 Woensdag 8 maart 2023

2.         Maandag 1 en dinsdag 2 mei 2023 (meivakantie)                                   Woensdag 10 mei 2023

3.         Zaterdag 10 en zondag 11 juni 2023                                                     Woensdag 14 juni 2023

De (online) evaluatiegesprekken van de toelatingsproef duren ongeveer 15 minuten. Het tijdschema hiervan ontvang je later.

Elke dag start de proef om 09.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Graag uiterlijk om 08.45 uur aanwezig zijn. Wij zorgen voor koffie en thee. Graag je eigen lunch meenemen.

Tijdens de toelatingsproef ben je 2 dagen bij ons op school. Onder begeleiding van een vakdocent wordt er gewerkt aan een damesblouse.  

De observaties tijdens de proefdagen én de beoordeling van de commissie van het gemaakte werk vormen samen de uitslag van de proef. Er wordt specifiek gekeken naar vaardigheden (technische vaardigheden, kwaliteitsniveau, snelheid, inzicht en kennis) en naar houding (planning/organisatie/ aanpak, werkhouding, communicatie, reflectie en onderzoeksmentaliteit).

De onderdelen van het te maken kledingstuk worden gesneden aangeleverd en het proces in het maken van het kledingstuk wordt stap voor stap uitgelegd en krijg je ook op papier uitgereikt. Alle andere benodigdheden zijn aanwezig.

Neem bij voorkeur je eigen gereedschappen mee zoals scharen, spelden, centimeter en kleermakerskrijt. Je krijgt instructie op de naaimachines.

Het is uitsluitend de bedoeling dat je deelneemt aan de toelatingsproef als je de intentie hebt om in het schooljaar 2023-2024 de voltijdopleiding te gaan volgen.

De uitslag van de toelatingsproef wordt binnen uiterlijk 1 week per mail bekend gemaakt. Het resultaat van de proef geven we door aan HBO Drechtsteden. HBO Drechtsteden verzorgt de verdere aanmelding, inschrijving en betaling.

Kosten:

We vragen een bijdrage aan de toelatingsproef van € 100,- exclusief BTW per deelnemer (€ 121,- inclusief BTW). Van tevoren ontvang je van onze administratie een factuur voor deze kosten. Het bedrag dient te zijn betaald alvorens je aan de proef begint. Indien je 7 dagen of korter voor de proef je deelname annuleert, zijn we genoodzaakt de kosten toch in rekening te brengen.

Locatie:

Meesteropleiding Coupeur

Jan Maijenstraat 11 - 15

1056 SE  AMSTERDAM

Tel. 020 820 11 53

info@meesteropleidingcoupeur.nl

 

PERSBERICHT: Krachten bundelen voor de nieuwe generatie coupeurs

Vakmanschap van het hoogste niveau

Meesteropleiding Coupeur is hét voorbeeld als het gaat om verdiepend vakmanschap, ofwel vakmanschap op een hoger niveau. Streven naar perfectie, aandacht voor detail en kwaliteit… alles om te komen tot dat perfect gemaakte kledingstuk. Al eerder ging de Stichting Meesteropleiding Coupeur een nauwe samenwerking aan met het ROC van Amsterdam en HBO Drechtsteden. Dit resulteerde in een nieuwe geaccrediteerde 2 jarige Ad-opleiding én een nieuw ontwikkeld mhbo-traject tot Tailor Professional.

De Stichting Meesteropleiding Coupeur en haar opleidingen houden nu op te bestaan maar het verdiepende vakmanschap blijft behouden. Onder de vlag van het ROC van Amsterdam en HBO Drechtsteden worden met het mhbo- en Ad-traject twee nieuwe vakmanschapsopleidingen vormgegeven. Bij deze opleidingen worden de kennis, het netwerk en een aantal goederen van Meesteropleiding Coupeur ingezet. Op 12 april tekenden de drie partijen de officiële overeenkomst.

Klik om meer te lezen.

Meesteropleiding Coupeur sluit haar deuren

... maar de vakmanschapsopleiding wordt in een nieuwe vorm voortgezet door HBO Academy.

Informatie en vragen over de voltijdopleiding Tailor Professional: info@hbo-academy.nl 

www.hbo-academy.nl

Vragen over financien/administratie van Meesteropleiding Coupeur:

ariaan.witteveen@gmail.com

Meer nieuws