Deeltijdopleiding

Er start komend schooljaar geen nieuw deeltijdjaar

De deeltijdopleiding zal vanaf schooljaar 2023/2024 niet langer worden aangeboden.

HBO Drechtsteden doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de huidige deeltijdstudenten hun gezelfase kunnen afronden.

Huidige deeltijdstudenten Gezel A ronden hun opleiding gezel A af, maar kunnen geen Gezel B meer volgen. Huidige deeltijdstudenten Gezel B ronden hun gezel B af en zijn dan klaar.

Schooljaar 23/24 wordt dus gebruikt om alle groepen naar een afronding te brengen van hun huidige gezelfase.

Op dit moment wordt de realisatie van bovenstaande uitgewerkt door HBO Drechtsteden.