De voltijdopleiding

MEESTEROPLEIDING VOLTIJD

 

Gezel A, B, C en Eerste Meesterproef

De volledige opleiding duurt drie jaar. Hierin doorloopt de leerling de drie niveaufasen, Gezel A, B, en C en sluit hij de opleiding af met een 10- weken durend examen- project. In deze Eerste Meesterproef toont de leerling zijn ontwikkelde, perfecte vaardigheden.


Deeltijd: Gezel A en B kunnen ook in deeltijd gevolgd worden, duur in totaal 3 ½ jaar. Daarna kan de opleiding alleen in voltijd vervolgd worden.

Unieke onderwijsvisie en positionering.

Het pure vakmanschap van de coupeur, het ambacht van het op kwalitatief topniveau ‘maken’,  is de rode draad van het leertraject. Voor 90% bestaat het onderwijs uit het werken in een van onze ateliers onder begeleiding van leermeesters en experts.

De opleiding onderscheidt zich door de nadruk op het perfect kunnen maken van een kledingstuk en op het creatief kunnen oplossen van coupeurtechnische vraagstukken. Hierin worden onze leerlingen graag gewilde experts.

Alumni

Onze afgestudeerden zijn veelal werkzaam op ateliers

in de mode, couture, het theatrale, museale en entertainment werkveld. Anderen starten een eigen atelier.

Het vak leren in het atelier

Alle opleidingen en cursussen vinden plaats in onze ateliers. Hierin wordt professioneel geleerd en gewerkt.
Het werken met experts uit de praktijk, met elkaar en met aandacht voor gebouw, de ruimten en het werkmateriaal is een essentieel onderdeel van onze onderwijsvisie.

Logboek
In een logboek houdt de leerling overzichtelijk bij  wat hij heeft geleerd, hoe hij het gedaan heeft, wat het kostte

en hoeveel tijd hij ermee bezig was. Hiermee creëert hij een naslagwerk waarin hij op eigen wijze zijn kennis voor de toekomst vastlegt. Een onmisbaar handboek voor een ambachtsman of -vrouw.

Patroontekenen is geïntegreerd in de opleiding. Het curriculum is gericht op het kleermaken en niet specialistisch op patroontekenen. Alle patroonteken-lessen staan in relatie met de verplichte curriculum- kledingstukken en het kunnen maken op maat.

Ontwerpen behoort niet tot de opleiding. Expliciet onderdeel van de opleiding is wel het interpreteren van kledingontwerpen naar technische uitvoering. Hier hoort ook het samenwerken met ontwerpers en art-directors bij.

Externe opdrachten

Vanaf de tweede helft van Gezel A werken leerlingen al mee aan opdrachten uit de praktijk. Deze opdrachten komen van modeontwerpers, musea of uit de theaterwereld. Naast leerzame praktijkervaring geeft dit

een aardig beeld van wat er zoal na de opleiding mogelijk is.

Theorie

Naast 90% aanleren van basistechnieken en later het maken van basiskledingstukken in het atelier, is er theorieles in patroontekenen, kostuumgeschiedenis en stoffenleer.

 

HET  CURRICULUM

GEZELFASE A 

Techniek, techniek, techniek
De eerste helft van Gezelfase A bestaat uit een zeer grondige aanpak in het aanleren van tientallen basis-technieken. Er wordt veel tijd besteed aan het oefenen tot in de perfectie van een grote verscheidenheid aan zowel machinale als handtechnieken. Het doel is dat leerlingen een attitude verwerven in het leveren van kwaliteit. Deze pure techniekhelft van Gezelfase A  is uniek in zijn opzet. Deze fase wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. Hierna kiest de leerling voor de specialisatie Dames of Heren.

Specialisatie Dames of Heren
In de tweede helft van Gezel A starten leerlingen met het maken van basiskledingstukken voor de specialisatie Dames of Heren waarvoor gekozen is.

Bij Dames is dit een rok, enkele blouses en pantalons. Bij Heren is dit een overhemd, een gilet en enkele pantalons.

Beoordeling

Gezelfase A wordt afgesloten met de Gezel A beoordeling. Een positieve beoordeling is voorwaarde voor deelname aan Gezelfase B.

 

GEZELFASE B

In Gezelfase B leren de coupeurs complexere kledingstukken maken waarin zij technieken adequater kunnen toepassen. In deze fase wordt het sneller kunnen werken toegevoegd aan het streven naar perfectie. Dit laatste is altijd onze focus. De leerlingen met specialisatie Heren maken diverse colberts, een historisch overhemd en een pantalon op snelheid. Bij de specialisatie Dames maken leerlingen een japon, verschillende tailleurs en twee korsetten, waaronder een historisch korset.

Beoordeling

Gezelfase B wordt ook afgesloten met een beoordeling. Een positieve beoordeling is voorwaarde voor deelname aan Gezelfase B.

 

GEZELFASE C

Kenmerkend  van Gezelfase C is het intensief werken, dagen achter elkaar, aan complexe kledingstukken. Zowel in de opleidingsateliers als op een extern atelier. In deze fase wordt de verworven vakkennis aangevuld met het creatieve coupeursvakmanschap. De nadruk ligt

nu op het zelfstandig kunnen toepassen van het geleerde in eigen coupeuroplossingen. Vaste onder-

delen in het curriculum zijn bij Dames; een mantel, een jurk en een avondjapon. Bij Heren; diverse colberts, een pantalon en een rokkostuumjas. Daarnaast wordt er gewerkt aan uitdagende externe opdrachten.

Stage
In het eerste semester van het derde studiejaar lopen leerlingen stage in een extern atelier naar keuze. Dit kan een atelier zijn in de couture, bij het theater, opera en ballet, of in een commercieel mode-atelier. Deze stage wordt intensief begeleid door Meesteropleiding Coupeur.

Theorie 

Nieuwe en historische patroontekentechnieken, presentatie en vakhouding behoren tot de theorie tijdens de Gezel C fase. Extra is een wisselend aanbod aan workshops en gastlezingen.

Beoordeling

De Gezelfase C wordt afgesloten met een beoordeling. Bij een positieve eindbeoordeling is het mogelijk om de  Eerste Meesterproef aan te vangen.

Eerste Meesterproef

Met de Eerste Meesterproef  laat de leerling in een

10- weken durend project, 4 dagen per week en in grote mate van zelfstandigheid zijn/haar vaardigheden zien in een meesterstuk. Dit is een outfit naar keuze, te voldoen aan een gegeven moeilijkheidsgraad, die perfect, op een model, moet worden nagemaakt.

 

Praktische informatie Voltijd

Gezel A, B, C en Eerste Meesterproef

Opleidingsduur en intensiteit
De voltijd opleiding duurt 3 jaar, verdeeld over 40 weken per jaar, 4 dagen per week van 9.00-17.00 uur. De huiswerkbelasting is minimaal 8 uur per week.

Groepsgrootte

Er worden maximaal 16 leerlingen toegelaten.

Toelatingseisen

Een kandidaat-leerling moet over voldoende basisvakmanschap beschikken om toegelaten te worden tot de opleiding.

De Meesteropleiding heeft een toelatingsexamen waarmee wordt vastgesteld of dit vakmanschap wordt beheerst. Dit toelatingsexamen bestaat uit een toelatingsgesprek en een toelatingsproef van 4 dagen in een van onze ateliers waarin de kandidaat-leerling kledingstukken vervaardigt. 

Opleidingskosten

De kosten die bij de leerling in rekening worden gebracht, zijn € 7.000,- per leerjaar exclusief 21% btw

(€ 8.470,- inclusief btw).

Door de hoge kwaliteit van de opleiding en de kleine groepsgrootte zijn de kosten die de Meesteropleiding maakt totaal € 15.000 exclusief btw per leerling per jaar. Meer dan de helft daarvan neemt de Meesteropleiding voor zijn rekening.

Het bedrag voor de opleiding dient op 1 juli voor aanvang van de studie te zijn betaald. Betaling in drie termijnen behoort tot de mogelijkheden tegen betaling van administratiekosten.

De Meesteropleiding Coupeur (een stichting zonder winstoogmerk) wordt niet bekostigd door de overheid.

Voor de leerling is er geen tegemoetkoming in studie- en reiskosten vanuit de overheid. Mogelijk is er recht op

aftrek van studiekosten of andere schooluitgaven. Dit is na te vragen bij de Belastingdienst.

Voor individuele financiering kan Meesteropleiding Coupeur adviseren welke fondsen daarvoor bestaan.

Materiaalkosten

Per jaar ontvangt de leerling een stoffen- en fourniturenpakket dat dekkend is voor de te maken projecten. Extra materialen (ongeveer € 350 per jaar) zijn voor rekening van de student.  Alle reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de student.

De Meesteropleiding Coupeur adviseert daarnaast een gereedschappenpakket aan te schaffen, eventueel

verkrijgbaar bij de Meesteropleiding Coupeur.

Boeken

Kosten voor syllabi en naslagwerken zijn ongeveer 

€ 350,- per jaar en worden aan het begin van het studiejaar in rekening gebracht bij de student.

 

Startdatum

Informatie over de voltijdopleiding 2021-2022 volgt z.s.m.

Perfectie tot de laatste steek

"Het vak van coupeur zit in de lift, ook in Nederland, waar de meesteropleiding coupeur hooggekwalificeerde jonge vakmensen aflevert".

Lees hier het volledige artikel gepubliceerd in het Volkskrant magazine van 7 maart. 

Te huur: Unieke passtudio voor ontwerpers en bedrijven

Naast Londen, New York en Hong Kong, ook in Amsterdam!

Kijk hier voor meer informatie of boek een passessie online.

Meer nieuws