De Meesteropleiding Coupeur - voltijd

MEESTEROPLEIDING COUPEUR - voltijd

De driejarige dagopleiding leidt op tot het beroep en niveau van meester-coupeur. Een meester-coupeur is werkzaam in een theater-, couture- of modeatelier waar gespecialiseerde (maat)kleding van hoge kwaliteit gemaakt wordt. De meester-coupeur streeft naar perfectie in de technische uitvoering van een kledingstuk.

Opleidingsduur en -intensiteit

De opleiding bestaat uit 3 studiejaren: per studiejaar heeft de opleiding een omvang van 40 weken, vier dagen per week van 9.00-17.00 uur. De huiswerkbelasting is minimaal 8 uur per week.

Toelatingseisen

Een kandidaat-student moet over voldoende basisvakmanschap beschikken om toegelaten te worden. We noemen dit het gezelniveau. De Meesteropleiding heeft een toelatingsassessment waarin wordt vast-gesteld of dit vakmanschap op gezelniveau wordt beheerst.

Het toelatingsassessment bestaat uit een intakegesprek en een proefweek op een atelier waarin de kandidaat-student zelfstandig kledingstukken vervaardigt.

Karakterisering van de meesteropleiding

•           besteding van veel tijd (inclusief herhaling) aan een grote verscheidenheid aan naaitechnieken (met hand en machine);

•           het werken aan kostuum- en kledingopdrachten, veelal van externe opdrachtgevers (interpreteren ontwerpeisen en vertalen in patronen, maken van de kleding, werken onder tijdsdruk, doorpassen communiceren met opdrachtgevers en ontwerpers);

•           bij het werken aan die kostuum- en kledingopdrachten is er veel aandacht voor de opdrachtgever, het ontwerp en de stijlkeuze. In samenhang hiermee leert de student te beschouwen en creatieve oplossingen te vinden voor de realisatie van het kostuum of kledingstuk;

•           er wordt gestreefd naar perfectie in uitvoering. In het bijzonder wordt gewerkt aan het kwaliteitsbewustzijn bij de studenten;

•    de begeleiding van de studenten is ook gericht op het ontwikkelen van een balans tussen kwaliteit, kwantiteit en tijd bij het uitvoeren van een kostuum- of kledingopdracht;

•           geen vakmanschap zonder kennis. Lessen worden gegeven in o.a. kostuumgeschiedenis, stoffen- en materialenleer, nieuwe en historische patroontechnieken en verschillende workshops, o.a. moulage.

Curriculum

Het curriculum is zeer praktijkgericht, gefocust op kwaliteit en bestaat uit:

•           technische trainingen

•           interne en externe opdrachten

•           werken aan producties op buitenateliers (stage)

•           workshops en lessen

•           meesterproef (van 10 weken) ter afsluiting  van de opleiding

Patroontekenen is geïntegreerd in de opleiding, maar het curriculum is gericht op het kleermaken en niet specialistisch op patroontekenen. Ontwerpen behoort niet tot de opleiding. Wel is het interpreteren van kledingontwerpen en het communiceren met ontwerpers expliciet onderdeel van de meesteropleiding.

Groepsgrootte

Per cohort worden er maximaal 34 studenten toegelaten. De groepsgrootte is afhankelijk van de te volgen lessen en opdrachten.

Cultuur van de opleiding

Een sfeer van vak ateliers waar professioneel geleerd en gewerkt wordt. De leermeesters en docenten hebben er eer in om de studenten het beste uit het coupeur vak bij te brengen. Iedereen heeft een volwassen rol in de bedrijfscultuur van de Meesteropleiding Coupeur en verantwoordelijkheid voor mensen, gebouw en omgeving.

Opleidingskosten, tegemoetkoming en bijdrage studenten

De Meesteropleiding Coupeur (een stichting zonder winstoogmerk) wordt niet bekostigd door de overheid. Door de hoge kwaliteit van de opleiding en de kleine groepsgrootte zijn de kosten die de meesteropleiding maakt zo’n € 15.000 exclusief btw per student per jaar. Meer dan de helft daarvan neemt de Meesteropleiding voor zijn rekening. Het andere deel wordt in rekening gebracht bij de student, € 6.800,- per leerjaar exclusief 21% btw (€ 8.228,-  inclusief btw).

Het bedrag dient op 1 juli voor aanvang van de studie te zijn betaald. Betaling in drie termijnen behoort tot de mogelijkheden tegen betaling van administratiekosten.

Materiaalkosten: per jaar ontvangt de student een stoffen- en fourniturenpakket dat dekkend is voor de te maken projecten. Extra materialen zijn voor rekening van de student. Kosten voor boeken en naslagwerken zijn ongeveer € 50,- tot € 200,-.

Voor de student is er geen tegemoetkoming in studie- en reiskosten vanuit de overheid. Mogelijk is er recht op aftrek van studiekosten of andere schooluitgaven. Dit is na te vragen bij de Belastingdienst.

Startdatum

Bij voldoende inschrijvingen is de volgende startdatum op maandag 11 september 2017 (introductiedagen op woensdag 6 en donderdag 7 september 2017).

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nieuw! PASSTUDIO TE HUUR

Na London, New York en Hong Kong, lanceert Alvanon een passtudio bij de Meesteropleiding Coupeur.

De eerste Alvanon Passtudio van Nederland!

Aanmeldprocedure opleiding

Aanmelden bij een van de opleidingen van de Meesteropleiding Coupeur, hoe doe je dat?

Meer nieuws