De Historie

Prachtig Amsterdamse School gebouw

De Meesteropleiding Coupeur is gevestigd in een rijksmonument ''Jan Maijenschool'' aan de Jan Maijenstraat 11-15 in stadsdeel West te Amsterdam. Het gebouw werd in 1928 van de vorige eeuw opgeleverd in de voor die tijd typerende bouwstijl van de Amsterdamse School. Tot het einde van 1994 deed het gebouw dienst als school voor lager- en kleuteronderwijs (de Mercatorschool). Eigenaar en verhuurder van het gebouw is Woonstichting De Key, die een groot deel van de begane grond aan de Meester-
opleiding voor een maatschappelijke huurprijs aanbiedt. In mei 2011 opende de Meesteropleiding Coupeur haar deuren, na een grootscheepse verbouwing die eind 2010 van start ging. Het resultaat is een uniek gebouw, speciaal ingericht voor de opleiding met twee grote atelierruimtes en een aantal kleinere instructie- en leslokalen. Recht tegenover de school staat de markante Jeruzalemkerk. Een groot plein scheidt de twee gebouwen. Net als de school past de kerk goed in de buurt, die over-
wegend in de Amsterdamse School is opgetrokken. Achter de school bevindt zich één van de best bewaarde geheimen van de buurt: een prachtige binnentuin.

De bouwstijl
De Jan Maijenschool is een bouwstijl uit de periode van de Moderne Bouwkunst. Kenmerkend voor deze bouwstijl is het veelvuldig gebruik van baksteen en het toepassen van versieringen in de gevels, in baksteen of gebeeldhouwd natuursteen. De vaak plastische gevels zijn meestal gevuld met laddervensters, bekroond met steile daken en soms met torentjes versierd.